Juan Prim y Prats
(Dec. 6, 1814-Dec. 30, 1870)

Click on the pictures
 


 


Gimenez Guited, Francisco. Historia militar y politica de Juan Prim, Vol. 1 (1871)
_____.  Historia militar y politica de Juan Prim, Vol. 2 (1871)
Juan Prim (Wikipedia, English)
Juan Prim (Wikipedia, Spanish)
Juan Prim y Prats ( Enciclopedia de Historia de España)